Voor
Na
voor
Na
Voor
Na
voor
Na
Voor
Na
Voor
Na
Voor
Na
Voor
Na

Garantie

Op al ons werk geven wij 4 of 6 jaar garantie. Van Buuren Schilderwerken garandeert daarbij:

Deze garantie wordt afgegeven onder de volgende voorwaarden:

Uitsluitingen

Niet voor rekening van de garantiegever komen:

Iedere vorm van gebreken, die aanspraak kan geven op herstel, dient zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen vier weken na constatering schriftelijk door middel van een aangetekend schrijven aan garantiegever te worden gemeld.

Eigendomsovergang

Herstelverplichting

Geschillen